Spotrepair

HET KOMT STEEDS VAKER VOOR DAT ZICH AANRIJDINGEN VOORDOEN WAARBIJ EEN AUTO EEN KLEINE SCHADE OPLOOPT. DE VERZEKERING VERGOEDT VAAK ALLEEN HET GEDEELTE WAT BESCHADIGD IS. DOOR HET VOLGEN VAN EEN AANTAL SPECIFIEKE CURSUSSEN, HEB IK MIJZELF GETRAIND IN HET ZO KLEIN MOGELIJK EN NETJES SPUITEN VAN DERGELIJKE SPOTREPAIRS.